REGULAMIN PRÓB PRACY POLOWEJ WYŻŁÓW:

§ 1

W próbach uczestniczyć mogą psy w wieku od 9 do 24 miesięcy.

 

W uzasadnionych wypadkach dopuszcza się udział w próbach wyżłów, które ukończyły 24 miesiące życia. Psy te startują każdorazowo poza konkurencją. Kwalifikacji psów, na podstawie uzgodnienia z Zarządem Głównym Związku Kynologicznego w Polsce, dokonuje Klub Wyżłów – Klub Komisja Zarządu Głównego ZKwP.

§ 2

Próby rozpoczynają się sprawdzeniem reakcji psów na strzał. Psów reagujących wyraźnie lękliwie nie dopuszcza się do dalszych konkurencji.

 

§ 3

Prace psów ocenia się w niżej podanych konkurencjach, z ustalonymi niezmiennymi współczynnikami. Psom wyróżnionym komisja przyznaje dyplomy I, II i III stopnia,
w zależności od uzyskanych ocen i sumy punktów, których limity zawiera tabela.

Ocena “0″ otrzymana za niewykonanie którejkolwiek z konkurencji pozbawia psa dyplomu.

 

§ 4

Organizatorzy prób mogą celem ich przeprowadzenia wykorzystywać zwierzynę hodowlaną, jednak o fakcie tym powinni uprzedzić wszystkich potencjalnych uczestników najpóźniej w momencie zgłaszania psów do uczestnictwa w próbach.

Objaśnienia i wskazówki do oceny

Na próbach ocenia się głównie cechy wrodzone psa, a przede wszystkim: wiatr, wystawianie i skłonność do pracy w wodzie.
Psy pracują pojedynczo w wylosowanej kolejności. Kolejność przeprowadzania poszczególnych konkurencji pozostawia się do uznania komisji sędziowskiej. Podczas okładania pola psy powinny być prowadzone pod wiatr.

 

1. Wiatr
Ocenia się podczas szukania i wystawiania zwierzyny w polu. Przy ocenie należy brać pod uwagę odległość zwietrzenia zwierzyny, uwzględniając przy tym następujące czynniki:

 • szybkość chodów, np. pies szybciej poruszający się ma mniejsze szanse zwietrzenia zwierzyny z dalszej odległości,
 • warunki atmosferyczne, w tym: siłę i kierunek wiatru, temperaturę, wilgotność powietrza, wilgotność podłoża i upraw, opady atmosferyczne,
 • rodzaje podłoża i uprawy.

Błędy:

 • zawietrzenie przy korzystnych warunkach pogodowych i terenowych zwierzyny na bardzo małą odległość, tj. poniżej 5 metrów,
 • przy korzystnych warunkach ominięcie lub wypłoszenie zwierzyny,
 • brak pasji i zainteresowania zwierzyną.

Nie należy traktować jako błędy:

 • wystawiania zwierzyny na mniejszą odległość niż jej zawietrzenie,
 • przecięcie tropów zająca bez zaznaczenia ich,
 • krótkich pustych stójek i stójek do “ptaszków”,
 • krótkiego wystawiania tropów, kotlin i paprzysk.

 

2. Wystawianie
Od młodego wyżła nie wymaga się jeszcze klasycznej, twardej stójki. Dlatego nie uważa się za błąd pogonienie zwierzyny, jeżeli pies wcześniej zaznaczył jej obecność wyraźną, choćby nawet czasowo krótką, stójką. Jednak w przypadku częstych, zbyt krótkich stójek ocena za tę konkurencję nie może być wyższa niż “1″. Psy wystawiające tropy, kotliny czy paprzyska mogą otrzymać ocenę “3″.

 

3. Sposób szukania
Podczas szukania wyżeł powinien chodzić szeroko i wykazywać wyraźna skłonność do przekładania pola zygzakiem.

Błędy:

 • bliskie trzymanie się przewodnika,
 • wychodzenie z reki przewodnika,
 • brak zainteresowania pracą.

 

4. Szybkość chodów
Uzależniona jest do pewnego stopnia od ukształtowania terenu i rodzaju uprawy. Wyżeł powinien poruszać się i trzymać głowę w sposób typowy dla danej rasy, rozwijając możliwie największą szybkość.

 

5. Skłonność do pracy w wodzie
Podczas tej konkurencji nie wolno stosować przymusu, można natomiast zachęcać psa do wejścia do wody, np. rzucając kamyk, tak by pies to widział lub wchodząc samemu
i przyzywając psa. Im chętniej i głębiej pies wchodzi do wody po otrzymaniu rozkazu, tym wyższą otrzymuje ocenę. Przewodnikowi wolno zachęcać psa do wejścia do wody rzucaniem do niej kamyków. Kamyki wolno rzucać trzykrotnie – za każdy rzut obniża się końcowa ocenę o “1″.

Również należy obniżyć ocenę psom, które wejdą do wody dopiero zachęcone wcześniejszym wejściem do niej swego przewodnika. Na wykonanie tej konkurencji przeznacza się maksymalnie 10 minut:

 • jeżeli pies przepłynie swobodnie minimum 5 metrów – otrzymuje ocenę „4″,
 • jeżeli przepłynie odległość 2-4 metrów – otrzymuje ocenę „3″,
 • jeżeli pies wszedł do wody do wysokości łokci i nie wykazuje chęci poruszania się w niej, nie może otrzymać oceny wyższej niż „1”.

 

6. Posłuszeństwo i skłonność do pracy z przewodnikiem
Nie wymaga się jeszcze bezwzględnego posłuszeństwa, lecz jedynie wyraźnej skłonności do wykonywania otrzymanych rozkazów oraz utrzymywania kontaktu z przewodnikiem podczas przeszukiwania terenu.
Jeżeli na polecenie sędziego przewodnik nie zdoła w czasie 10 minut przywołać psa, to otrzymuje za tę konkurencję ocenę “0″.

 

Tabela konkurencji i ocen prób polowych wyżłów:

Konkurencje

Współczynnik

Limity

Suma punktów

80

70

60

Dyplom

II°

III°

1

Wiatr

5

3

3

2

2

Wystawianie

5

3

3

2

3

Sposób szukania i pasja

4

3

2

4

Szybkość styl chodów

4

2

5

Skłonność do pracy w wodzie

4

2

6

Posłuszeństwo

3

3

2

 

Razem

25

 

Najwyższa liczba punktów do zdobycia 25 x 4 = 100

 

Źródło: „Regulaminy prób i konkursów pracy psów myśliwskich” PZŁ, Warszawa 2007

2024
Top